Zoogdieren in de bebouwde kom van Hardenberg (2019)
Atlas | Egel | Gewone Dwergvleermuis | Haas | Konijn | Steenmarter |

Atlas: Zoogdieren in de bebouwde kom van Hardenberg

Selecteer hierboven een soort waarvan je de kaart wil tonen.
Het gaat hier om slechts een deel van de in kaart gebrachte soorten. Ook onder andere Eekhoorn, Rosse Vleermuis, Laatvlieger, Watervleermuis, Meervleermuis en Ruige Dwergvleermuis zijn tijdens het onderzoek waargenomen binnen de begrenzing van het gebied (Baalder, Baalderveld en een deel van Hardenberg centrum).