Nachtvlinders van de Rheezermaten

Waargenomen soorten tijdens de inventarisaties in de Rheezermaten door Nachtvlinderen Oost-Nederland (samenwerkingsverband waar Nachtvlinderwerkgroep IVN Hardenberg deel van uitmaakt) en Staatsbosbeheer vanaf april 2018.Voorafgaand aan het project waren er slechts 10 nachtvlindersoorten bekend uit het gebied op waarneming.nl:
Metaalvlinder (Adscita statices), Klaverspanner (Chiasmia clathrata), Kolibrievlinder (Macroglossum stellatarum), Pauwoogpijlstaart (Smerinthus ocellata), Donsvlinder (Euproctis similis), Sint-jacobsvlinder (Tyria jacobaeae), Geelbandlangsprietmot (Nemophora degeerella), Blauwooggrasmot (Agriphila straminella), Waterleliemot (Elophila nymphaeata), Kroosvlindertje (Cataclysta lemnata).
Bron: Waarneming.nl.

Werkwijze in het veld:
- Tijdens de onderzoeksnachten wordt er gewerkt met licht en eventueel smeer.
- Probeer alle soorten fotografisch vast te leggen. Attendeer elkaar op exemplaren waarvan je vermoedt dat die op desbetreffende avond nog niet gefotografeerd zijn.
- De verwachting is dat de meeste soorten op licht afkomen. Om het gegeven "methode" vast te kunnen leggen voor het onderzoek vragen we je de soorten rondom het smeer te noteren. Mocht de soort ook op licht aangetroffen worden dan voeg je dat aan de notities toe. Zo kunnen we aan de hand van de totale soortenlijst bepalen welke soorten waardoor aangetrokken werden (wat niet op smeer kwam zal op licht afgekomen zijn). Het kan natuurlijk zo zijn dat voordat er gesmeerd is en de lampen aanstaan er al nachtvlinders worden gezien (bijv. tussen het gras). Noteer deze als "ter plaatse". In principe houden we van alle soorten per avond bij welke van de drie activiteiten van toepassing zijn: "op smeer", "ter plaatse" en "op licht".
- Losse waarnemingen van dagactieve soorten (bijv. Grasmotten) kunnen interessant zijn voor het onderzoek mits op dezelfde dag (onder goede omstandigheden) op alle drie de locaties gezocht wordt. Deze waarnemingen staan dus los van de nachtvlinderavonden. Hetzelfde geldt voor gericht zoeken naar rupsen. Zorg er in dat geval voor dat de aanwezige waardplanten goed "uitgepluist" worden.De periode na het bezoek wordt via de Facebookgroep de lijst voor die nacht samengesteld. Hierin vergelijken we samen of er soorten missen en of per soort alle waargenomen activiteiten genoteerd staan. Daarnaast is er ruimte voor verdere determinatie.
Hieronder staat een tabel met van elke soort 'n foto waarbij wordt aangegeven op welke van de drie punten hij vastgesteld is. Ook wordt per soort aangegeven welke activiteit is waargenomen tijdens het onderzoek ("op smeer", "ter plaatse" en "op licht").

Details per inventarisatienacht:
14 april 2018Eenstaarten Spanners Tandvlinders Uilen
Kortvleugelmotten Purpermotten
Zeldzaamheid in Nederland:
| Algemeen | Vrij algemeen | Zeldzaam | Zeer Zeldzaam |


Eenstaarten (omhoog)
Drepanidae
Groenige orvlinder
(Polyploca ridens)

Methode
▪ Op licht (laken).

Locatie
▪ Punt 1.
Foto: Sylvia de Vries
Spanners (omhoog)
Geometridae
Voorjaarsdwergspanner
(Eupithecia abbreviata)

Methode
▪ Op licht (laken).

Locatie
▪ Punt 1.
Foto: Julian Overweg

Zwartkamdwergspanner
(Gymnoscelis rufifasciata)

Methode
▪ Op licht (laken).

Locatie
▪ Punt 1.

Vroege blokspanner
(Trichopteryx carpinata)

Methode
▪ Op licht (laken).

Locatie
▪ Punt 1.
Foto: Sylvia de Vries

Vroege spanner
(Biston strataria)

Methode
▪ Op licht (laken).

Locatie
▪ Punt 1.
Foto: Sylvia de Vries
Tandvlinders (omhoog)
Notodontidae
Maantandvlinder
(Drymonia ruficornis)

Methode
▪ Op licht (laken).

Locatie
▪ Punt 1.
Foto: Sylvia de Vries
Uilen (omhoog)
Noctuidae
Dennenuil
(Panolis flammea)

Methode
▪ Op licht (laken).

Locatie
▪ Punt 1.
Foto: Sylvia de Vries

Tweestreepvoorjaarsuil
(Orthosia cerasi)

Methode
▪ Op licht (laken).

Locatie
▪ Punt 1.
Foto: Julian Overweg

Kleine voorjaarsuil
(Orthosia cruda)

Methode
▪ Op licht (laken).

Locatie
▪ Punt 1.
Foto: Sylvia de Vries

Nunvlinder
(Orthosia gothica)

Methode
▪ Op licht (laken).

Locatie
▪ Punt 1.
Foto: Sylvia de Vries

Variabele voorjaarsuil
(Orthosia incerta)

Methode
▪ Op licht (laken).

Locatie
▪ Punt 1.
Foto: Julian Overweg

Dubbelstipvoorjaarsuil
(Anorthoa munda)

Methode
▪ Op licht (laken).

Locatie
▪ Punt 1.
Foto: Sylvia de Vries

Bosbesuil
(Conistra vaccinii)

Methode
▪ Op licht (laken).

Locatie
▪ Punt 1.
Foto: Julian Overweg

Hazelaaruil
(Colocasia coryli)

Methode
▪ Op licht (laken).

Locatie
▪ Punt 1.
Foto: Julian Overweg
Kortvleugelmotten (omhoog)
Chimabachidae
Voorjaarskortvleugelmot
(Diurnea fagella)

Methode
▪ Op licht (laken).

Locatie
▪ Punt 1.
Foto: Sylvia de Vries
Purpermotten (omhoog)
Eriocraniidae
Eikenpurpermot
(Dyseriocrania subpurpurella)

Methode
▪ Op licht (laken).

Locatie
▪ Punt 1.
Foto: Julian Overweg