Berkenhermelijnvlinder

Furcula bicuspis
Geslacht: 
Fotograaf: