December 2020 - Kuifmees

2020 | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | Verder naar 2021 | Terug naar 2019

Foto van Kuifmees (Lophophanes cristatus): Ron Goosselink.


De verspreiding is vrijwel beperkt tot Europa. Dat komt niet veel voor in de vogelwereld. Ook is er geen verschil tussen een mannetje en een vrouwtje. De prachtige kuif wordt bij opwinding nog verder opgezet. Kuifmezen zijn nogal territoriale vogels, die het gehele jaar in hun broedgebied verblijven. Alleen jonge vogels vormen in de winter zwervende groepjes. In het voorjaar zoeken ze alsnog een eigen territorium, waar ze de rest van hun leven blijven. Door dennen gedomineerde naaldbossen zijn favoriet. De kuifmees heeft misschien wat onverwachte vijanden: spechten zijn dol op mezeneieren en schromen niet een nestje kuifmezen op te eten. De kuifmees zelf eet voornamelijk insecten en andere ongewervelden, maar schakelt in de winter ook over op zaden van naaldbomen, en eventueel ook andere bomen (wilg, populier) en bessen van meidoorn en lijsterbes. Foerageert vaak rusteloos hoog in de bomen, van boomtop naar boomtop vliegend.
Kuifmees gezien? Waarnemingen van deze en alle andere soorten kunnen worden doorgegeven via https://ivnhardenberg.waarneming.nl/.
Bekijk de Groene Agenda Hardenberg voor natuuractiviteiten in december of blijf op de hoogte door ons te volgen op Facebook.Tekst: Ariane Kamerman.
Bron: Vogelbescherming.