Februari 2021 - Wulp

2021 | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | Terug naar 2020

Foto van Wulp Numenius arquata: Ron Goosselink.


De wulp wijst naar zijn gulp en is daarmee één van de best herkenbare steltlopers van ons land. Zijn kleinere broertje de regenwulp moet het doen met een minder imposante snavel en verliest het ook wat betreft verdere omvang van de wulp. Ook vrouw en man zijn op basis van snavellengte te onderscheiden, wellicht tegen de verwachting in, hebben juist vrouwen de langste snavel.

De wulp is niet alleen broedvogel in ons land, maar overwintert ook in groten getale in onder andere de Waddenzee. Dat zijn echter niet onze broedvogels, maar individuen uit het oosten. Onze broedvogels vertrekken naar Engeland of verder naar het zuiden naar de warmere kusten van Zuid-Europa. Daar waar wulpen vroeger vooral kozen voor natuurlijk habitat als open heide- en hoogveengebieden of open duinen om hun eieren te leggen, zijn ze steeds meer in het agrarisch gebied te vinden. Mocht je in het voorjaar, tijdens een wandeling tussen de akkers door, een wulpenpaar horen roepen en het luchtruim zien kiezen, dan is de kans op kuikens in het hoge gras of de ongemaaide slootkant niet ongering.

In Vechtpark Hardenberg kun je soms honderden van deze prachtige steltlopers aantreffen. Grote kans ook dat je in de schemer de jodelende roep van de wulp de avondklok hoort inluiden, terwijl zij nog snel naar hun slaapplaats trekken.

Wulp gezien? Waarnemingen van deze en alle andere soorten kunnen worden doorgegeven via https://ivnhardenberg.waarneming.nl/.
Bekijk de Groene Agenda Hardenberg voor natuuractiviteiten in februari of blijf op de hoogte door ons te volgen op Facebook.Tekst: Sylvia de Vries.