Gele kwikstaarten

Vanaf de laatste helft van april tot en met (vooral) de eerste helft van mei is het uitkijken naar doortrekkende gele kwikstaarten. De vogels die er al eerder zijn behoren voor het overgrote deel tot de bij ons broedende Gele Kwikstaarten namelijk die van de ondersoort “flava”; Motacilla flava flava. De mannetjes zijn te herkennen aan de blauwe pet in combinatie met de witte oogstreep.


Gele Kwikstaart ssp flava (Motacilla flava flava).


In de gemeente Hardenberg zijn in bovengenoemde periode jaarlijks ook Noordse Kwikstaarten (Motacilla flava thunbergi) aanwezig. Met een beetje geluk tref je er eentje, of soms meerdere exemplaren, aan in een groep foeragerende kwikken. Het mannetje van de Noordse Kwikstaart heeft een donkere kop met 'n kleine of ontbrekende oogstreep. Goede plekken om dit taxon te vinden zijn het Vechtpark (bijv. bij de Amaliabrug) en het eilandje bij de Loozensche Linie/Zwieseborg. Op die laatste locatie is onderstaande foto gemaakt. Ze zitten vast ook op andere, vergelijkbare, groene velden langs het water; een kwestie van groepen gele kwikstaarten zoeken en scannen.


Noordse Kwikstaart (Motacilla flava thunbergi) bij de Loozensche Linie, 1 mei 2017.Noordse Kwikstaart (Motacilla flava thunbergi), Vechtpark Hardenberg, 24 april 2016.


Dan heb je nog de Engelse Kwikstaart (Motacilla flava flavissima) waarvan de mannetjes een geelgroene pet hebben in het verlengde van de groenige rug (niet bruingroen als bij vrouwelijke gele kwikken) met een opvallende gele oogstreep en keel (wit ontbreekt). De Engelse Kwikstaart is bij ons een stuk zeldzamer dan de andere twee maar al wel bekend uit de gemeente (zie bijvoorbeeld deze met foto's gedocumenteerde waarneming: https://ivnhardenberg.waarneming.nl/waarneming/view/75657451).

Op waarneming.nl worden zowel Gele als Noordse en Engelse Kwikstaart als volwaardige soort beschouwd.

---
Julian Overweg (13 april 2019).