Tunnelvisie

Verlichting heeft een aantrekkingskracht op insecten. In het Vechtpark branden wanneer het donker is op een aantal locaties lampen. Vooral beide tunnels op de grens van het gebied zijn geschikt voor speuren naar klein leven omdat naast het licht ook de beschutting ervoor zorgt dat allerlei geleedpotigen (als nachtvlinders, spinnen, kevers) zich hier 's nachts begeven.

Voor de soortenlijst van Vechtpark1000 levert het controleren van de lichtbronnen extra soorten op. Help je mee met het fotografisch vastleggen van deze kleintjes?

Determineren, lastig?
Wanneer je niet goed thuis bent in het op naam brengen van insecten, spinnen, slakken etc. kun je toch meehelpen. Sterker nog; de lengte van onze soortenlijst zal bepaald worden door het aantal mensen dat zoekt in het veld. Het determineren van de soorten kan immers achteraf door een foto te plaatsen in de facebookgroep "Natuur in Hardenberg" of op waarneming.nl. Wanneer je een foto invoert op waarneming.nl krijg je automatisch een suggestie voor welke soort(en) het zou kunnen zijn.

Begrenzing Vechtpark
Omdat de tunnels (Koehierdesteeg; Amaliabrug naar Marslanden & Sumpelpad; Molengoot naar Norden) precies op de grens liggen tellen we de soorten die aan de kant van het Vechtpark zijn gezien. Zorg dus dat je weet in welke helft van de tunnel je de waarneming hebt gedaan en plaats de pointer binnen waarneming.nl bij de ingang in het juiste gebied.

Lichtbronwaarnemingen van januari:

Brugspin (Larinioides sericatus) in het tunneltje naar de Marslanden (in het Vechtpark) en Rietkruisspin (Larinioides cornutus) op één van de lichtpalen tussen die tunnel en de Amaliabrug.

Mospissebed (Philoscia muscorum) en Kraamwebspin (Pisaura mirabilis) nét aan de Marslandenkant op dezelfde locatie (dus helaas nog niet op de lijst van Vechtpark1000).

De tunnel in het verlengde van de Amaliabrug: