Flora in Hardenberg

Soortgroep: Aantal soorten:
Planten 871
Mossen en korstmossen* 186
Algen, wieren en ééncelligen 1
Totaal: 1058


De tabel hierboven laat het aantal soorten zien dat voor de gemeente Hardenberg staat geregistreerd op waarneming.nl per 7 oktober 2017.
*Korstmossen zijn een samenwerkingsverband (symbiose) van 'n alg/wier met een schimmel. Daarom kunnen deze soorten zowel onder de Flora als Fungi vallen.