Flora in Hardenberg

Soortgroep: Aantal soorten:
Planten 892
Mossen en korstmossen* 214
Algen, wieren en ééncelligen 1
Totaal: 1107


De tabel hierboven laat het aantal soorten zien dat voor de gemeente Hardenberg staat geregistreerd op waarneming.nl per 19 december 2018.
Het totaal van Flora, Fauna en Fungi komt hiermee uit op 4600 soorten.
*Korstmossen zijn een samenwerkingsverband (symbiose) van 'n alg/wier met een schimmel. Daarom kunnen deze soorten zowel onder de Flora als Fungi vallen.