Fungi in Hardenberg

Soortgroep: Aantal soorten:
Paddenstoelen 786
(Mossen en korstmossen)* 186
Totaal: 800+


De tabel hierboven laat het aantal soorten zien dat voor de gemeente Hardenberg staat geregistreerd op waarneming.nl per 7 oktober 2017.
*Korstmossen zijn een samenwerkingsverband (symbiose) van 'n alg/wier met een schimmel. Daarom kunnen deze soorten zowel onder de Flora als Fungi vallen. Mossen horen echter bij de Flora maar aangezien bovengenoemde site beide soortgroepen heeft samengevoegd houden we dat hier aan (mossen tellen niet mee voor het totaal in de tabel).