Schietmotten

Hoewel er in Nederland zo'n 180-200 soorten Schietmotten (Trichoptera) bekend zijn bevat de Hardenbergse lijst op https://ivnhardenberg.waarneming.nl/ slechts 23 soorten (16 november 2017). Dat is rechtstreeks toe te schrijven aan het "waarnemerseffect"; deze insectenorde wordt weinig onderzocht. Het betekent dat er nog veel nieuwe Schietmotsoorten te ontdekken zijn voor de gemeente Hardenberg - iets waar onze nachtvlinderaars een bijdrage aan kunnen leveren door deze "bijvangsten" eveneens nauwkeurig vast te leggen.
Soorten per familie
Ecnomidae
Leptoceridae
Limnephilidae
Molannidae
Phryganeidae
Polycentropodidae
Psychomyiidae


Soorten worden per familie toegevoegd en zodoende staan nog niet alle families in het systeem.Fotografen voor deze soortgroep
Julian Overweg


Auteurs (teksten) voor deze soortgroep
Julian Overweg


Mystacides niger op het doek tijdens het inventariseren van nachtvlinders. Foto: Julian Overweg.