Januari 2021 - Toendrarietgans

2021 | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | Terug naar 2020

Foto van Toendrarietgans Anser serrirostris: Ron Goosselink.


De toendrarietgans is in Nederland een echte wintergast. Deze ganzensoort broedt op de Siberische toendra’s in vennen, moerassen en poelen op de afgelegen delen van Rusland. Bij hoge uitzondering broedt een enkel paar toendrarietganzen in Nederland, maar nagenoeg alle toendrarietganzen vliegen naar Noord-Rusland om te broeden. Na het broedseizoen vliegen de meeste ganzen richting het zuidwesten. De meeste van deze ganzen blijven in Duitsland, Denemarken en Zweden in de winter, maar naarmate het kouder wordt, trekken er steeds meer naar Nederland. Vanaf oktober zijn ze ook steeds meer in ons land te zien. Ze zijn dan in grote groepen te vinden op de akkers, soms wel met duizenden bij elkaar. Op de akkers voeden ze zich voornamelijk met gras en oogstresten van mais en granen. Ze zoeken ook regelmatig het gezelschap op van andere soorten ganzen als grauwe ganzen, kleine rietganzen en kolganzen die ook in Nederland overwinteren.
De toendrarietgans is een redelijk grote gans met een grotendeels donkerbruin uiterlijk. Ze zijn te herkennen aan de oranje poten en een oranje band over de snavel (bij de kleine rietgans zijn deze beide roze gekleurd). In december en januari zijn de meeste toendrarietganzen in Nederland te vinden. De meeste overwinteren in Groningen en Drenthe, maar je kunt ze in de winter in het hele land tegenkomen. Naar schatting van Sovon zijn er dan maximaal 260.000 – 270.000 toendrarietganzen in Nederland.
Ook in de gemeente Hardenberg zijn de toendrarietganzen veel aanwezig in de winter, met name rond De Krim en Kloosterhaar. Ze overnachten op de plassen van de zandafgravingen nabij Kloosterhaar en Collendoorn en bij de Vloeivelden van De Krim. Rond zonsopkomst vliegen ze op en gaan ze foerageren op de omringende akkers. In de loop van februari zijn de meeste toendrarietganzen weer vertrokken richting het hoge noorden van Rusland.
Toendrarietgans gezien? Waarnemingen van deze en alle andere soorten kunnen worden doorgegeven via https://ivnhardenberg.waarneming.nl/.
Bekijk de Groene Agenda Hardenberg voor natuuractiviteiten in januari of blijf op de hoogte door ons te volgen op Facebook.Tekst: Jari Kampjes.