April 2019 - Kuifeend

Soort van de maand

2019 | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | Verder naar 2020

Foto van Kuifeend (Aythya fuligula): Ron Goosselink.


De jaarthema's van 2019 zijn 'Goed bezig?!' (De Koppel), '24/7 natuur' (IVN Hardenberg) en het duizendsoortenjaar 'Vechtpark1000' (gezamenlijk).

In het Vechtpark is een hele reeks aan eendensoorten te vinden. Met enig speurwerk rond Natuuractiviteitencentrum de Koppel tref je al snel de Bergeend, Krakeend, Wilde eend, Slobeend en Wintertaling aan. Ook is inmiddels de Zomertaling (een zomergast zoals de naam al doet suggereren) weer teruggekeerd in het gebied.

Eén van de meest gewone soorten die jaarrond in 't Vechtpark leeft is de Kuifeend. De volwassen mannetjes zijn zwart (kop, borst, rugzijde, staart) met wit (flanken) terwijl de vrouwtjes onopvallender bruin van kleur zijn. Beiden hebben een geel oogje en de kuif (die eigenlijk meer op een plukje naar achteren lijkt) is evenmin geslachtspecifiek. In de wintermaanden zie je ze met groepen van tientallen exemplaren dobberen op de Vecht.

Net als bijvoorbeeld de Tafeleend is de Kuifeend een zogenaamde “duikeend”. Deze groep eenden zoekt, in tegenstelling tot de “grondeleenden", het voedsel door volledig onder het wateroppervlak te verdwijnen (duiken). Grondeleenden als de Wilde eend en Smient steken bij het foerageren (voedsel zoeken en vinden) de kop onderwater waardoor ze voorover tuimelen en de staart in de lucht steekt (“grondelen”).

Waarnemingen van de Kuifeend en andere soorten kunnen worden doorgegeven via https://ivnhardenberg.waarneming.nl/. In 2019 krijgt het Vechtpark onze speciale aandacht (zie http://www.floraenfaunahardenberg.nl/vechtpark1000).Tekst: Julian Overweg.