September 2019 - Steenmarter

Soort van de maand

2019 | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | Verder naar 2020

Foto van Steenmarter (Martes foina): Cameraval / Julian Overweg.


De jaarthema's van 2019 zijn 'Goed bezig?!' (De Koppel), '24/7 natuur' (IVN Hardenberg) en het duizendsoortenjaar 'Vechtpark1000' (gezamenlijk).

Wanneer de Steenmarter (Martes foina) ter sprake komt gaat het vaak om niet gewaardeerd gedrag. Toch is het een interessant dier dat je normaal gesproken alleen ´s nachts tegenkomt. Bijgevoegd beeld laat een Steenmarter zien die met behulp van een cameraval is vastgelegd in Baalder.

Hoewel de gelijkende Boommarter (Martes martes) vanwege ´n andere biotoopvoorkeur niet snel te verwachten is in de bebouwde kom van onze gemeente is het goed om even te kijken naar de verschillen. De kleur van de vacht op de borst is hier lastig te beoordelen (bij ’n volwassen Steenmarter meestal wit terwijl 't bij Boommarter doorgaans meer naar crème neigt) maar de oren staan er goed frontaal op. Een belangrijk verschil zit "tussen de oren". Bij de Steenmarter zijn ze kleiner; er zouden nog twee van dergelijke oortjes bovenop z'n hoofd passen om een rij van vier te vormen. Doordat de oren van de Boommarter proportioneel groter zijn zou er slechts één extra oor tussen passen.

Voor de bewegende beelden van deze Steenmarter zie: https://www.youtube.com/watch?v=J6tXDipQl7o

Steenmarter gezien? Waarnemingen van deze en alle andere soorten kunnen worden doorgegeven via https://ivnhardenberg.waarneming.nl/. In 2019 krijgt het Vechtpark onze speciale aandacht (zie http://www.floraenfaunahardenberg.nl/vechtpark1000).Tekst: Julian Overweg.