Augustus 2019 - Krompootdoodgraver

Soort van de maand

2019 | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | Verder naar 2020

Foto van Krompootdoodgraver (Nicrophorus vespillo): Julian Overweg.


De jaarthema's van 2019 zijn 'Goed bezig?!' (De Koppel), '24/7 natuur' (IVN Hardenberg) en het duizendsoortenjaar 'Vechtpark1000' (gezamenlijk).

De Krompootdoodgraver (Nicrophorus vespillo) is een grote oranjezwarte Aaskever die in onze gemeente niet ongewoon is. Hoewel er meerdere verwante soorten zijn met een vergelijkbaar strepenpatroon is dit de enige met gekromde achterschenen.

Aaskevers zijn in staat om kadavers op grote afstand te ruiken. Nadat de kevers uit de wijde omgeving gearriveerd zijn begint het opruimen. Hierbij wordt er gepaard, de resten begraven en de eieren gelegd bij het aas. De volgende generatie aaskevers (larven) maakt de klus af bij het uitkomen.

Regelmatig worden er mijten gezien op Aaskevers (foto). Dit zijn geen keverparasieten maar ze gebruiken 'm slechts als taxi. De mijten hebben het namelijk eveneens voorzien op aas en door te liften zijn ze sneller bij de volgende maaltijd.

Voor een overzicht van alle Nederlandse Aaskevers zie: https://determineren.nederlandsesoorten.nl/linnaeus_ng/app/views/matrixk...

Krompootdoodgraver gezien? Waarnemingen van deze en alle andere soorten kunnen worden doorgegeven via https://ivnhardenberg.waarneming.nl/. In 2019 krijgt het Vechtpark onze speciale aandacht (zie http://www.floraenfaunahardenberg.nl/vechtpark1000).Tekst: Julian Overweg.