Juli 2019 - Zwarte els

Soort van de maand

2019 | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | Verder naar 2020

Foto van Zwarte els (Alnus glutinosa) met Elzenvlag (Taphrina alni): Julian Overweg.


De jaarthema's van 2019 zijn 'Goed bezig?!' (De Koppel), '24/7 natuur' (IVN Hardenberg) en het duizendsoortenjaar 'Vechtpark1000' (gezamenlijk).

De Zwarte els (Alnus glutinosa) is een soort die vooral in vochtige gebieden te vinden is. Deze boom, met stevige glanzende bladeren en de bekende elzenpropjes, groeit op verschillende locaties in het Vechtpark; het Hardenbergse duizendsoortengebied van 2019.

Rondom en op de Zwarte els leven allerlei organismen. Op het blad kun je ronde donkerblauwe kevertjes vinden; het Elzenhaantje (Agelastica alni) en ’s winters wordt de boom bezocht door groepen foeragerende vinkachtigen als Putters en Sijzen. Zodra ze klaar zijn met de ene boom vertrekt de groep met veel kwettergeluid naar de volgende.

Wanneer je de elzenkegels inspecteert kun je een opvallend roodkleurig dingetje tegenkomen dat er tussen leeft. Deze steekt er uit als een soort vlag. Vandaar dat desbetreffende soort, die bij de paddenstoelen ingedeeld staat, de Nederlandse naam “Elzenvlag” (Taphrina alni) heeft gekregen.

Zwarte els gezien? Waarnemingen van deze en alle andere soorten kunnen worden doorgegeven via https://ivnhardenberg.waarneming.nl/. In 2019 krijgt het Vechtpark onze speciale aandacht (zie http://www.floraenfaunahardenberg.nl/vechtpark1000).Tekst: Julian Overweg.